top of page

ביקור בכפר של אוכלוסיה ילידית

צאצאיה של תרבות תיירונה עדיין מאכלסים את האזור  בקרו באחד מהכפרים קוגואי, ארקהאקו, קנקואמו או וויווה. סיירה נבדה דה סנטה מרתה הוא מקום הולדתם של אנשי התיירונה. ניתן לאתר את ראשוני אבותיהם לראשית המאה ה -1 לספירה או אף מוקדם יותר.

צאצאיה של אותה תרבות ילידית עדיין מתגוררים כאן היום והאוכלוסייה מונה קרוב ל - 70.000 . הם משתייכים בעיקר לארבע קבוצות: קוגואי, ארואצו, קאנקואמו ו- ויווה, דוברים שפות משלהם וחיים בעיקר מחקלאות ומכירת עבודות יד.

ביקור באחד הכפרים הילידים משלב טרק נחמד דרך נופים מדהימים עם חוויה מלאה ואותנטית של אורח חיים ילידי.  צורה זו של תיירות אקולוגית מתוך אחריות  חברתית תספק לכם  חוויה אותנטית לחלוטין.

bottom of page